Adminer 4.7.1

Školení, která pořádám

Nová verze Admineru opravuje několik drobných problémů předchozí verze:

Jakub Vrána, Adminer, 24.1.2019, diskuse: 10 (nové: 0)

Diskuse

PATREON:

Pokud vám Adminer šetří práci nebo ho rádi používáte, můžete jeho vývoj podpořit finančně na síti Patreon https://www.patreon.com/jakubvrana

Postgres DB bug?:

Předem se omlouvám. Asi to nepatří sem, ale na sourceforge ani githubu nevidím možnost založit issue.

Máme v Postgres 2 schémata a kdykoliv pustíme v Admineru jakýkoliv dotaz z ne-public schéma, tak se nám plní error log (/var/log/postgresql/postgresql-9.6-main.log).
Podle textu chyby jsem to dohledal, že problém dělá https://github.com/vrana/adminer/blob/v4.….inc.php#L398

Je úplně jedno, jaké schéma je aktuální. Vždy dojde k varování.

```
ERROR:  syntax error at or near "AND" at character 60
STATEMENT:  SELECT attnum, attname FROM pg_attribute WHERE attrelid =  AND attnum > 0
ERROR:  syntax error at or near "AND" at character 166
STATEMENT:  SELECT relname, indisunique::int, indisprimary::int, indkey, indoption , (indpred IS NOT NULL)::int as indispartial FROM pg_index i, pg_class ci WHERE i.indrelid =  AND ci.oid = i.indexrelid
```

Když se nepoužije schéma před tabulkou, tak to navíc přidá ještě chybu:

```
ERROR:  relation "invoice" does not exist at character 23
STATEMENT:  EXPLAIN select * from invoice order by id desc limit 1
```

Testoval jsem to pomocí těchto dotazů

```
select error; -- abych oddělil předchozí chyby v logu
select current_schema(); -- vrátí payments
select * from payments.invoice order by id desc limit 1;
```

Pomocí pokus-omyl testování mi přijde, že interní Adminer dotazy používají public schema, i když jsem v jiném schématu. Tabulky z public schéma žádnou chybu nevrací.

ikona Jakub Vrána OpenID:

Bug na SF se založí pomocí https://sourceforge.net/p/adminer/bugs-and-features/new/.

Co vrací tento dotaz?

SELECT oid FROM pg_class WHERE relnamespace = (SELECT oid FROM pg_namespace WHERE nspname = current_schema()) AND relname = 'invoice';

Robo (rmSOFT):

Jakub, v popise nového Admineru (4.7.1) uvádzaš problémovú horizontálnu fixáciu spodného panelu...

Riešenim by mohlo byť zadefinovanie doleuvedených vlastností pre element <body>

body {
    width: -moz-fit-content;
    width: fit-content;
}

Bližší popis som zaslal na adresu jakub@vrana.cz dna 27.03.2019.
Design www.rmsoft.sk

ikona Jakub Vrána OpenID:

Skvělé, díky.

blicí punčocháče:

Zdravím. Bug report:
Při neběžící nebo z jiného důvodu problémové MySQL se zobrazí hláška "Nemohlo být vytvořeno žádné připojení, protože cílový počítač je aktivně odmítl.". To kvituju kladně, až na to, že ta hláška je česky pro jakékoli nastavení jazyka.

ikona Jakub Vrána OpenID:

To vrací přímo MySQL, je potřeba změnit jeho jazyk. Adminer ho pokud vím nemá jak nastavit.

Josef K.:

Dobrý den,
mám problém s Adminerem při exportu dat s pohledy - view.

Program dropne VIEW a vytvoří TABLE následně dropne TABLE a vytvoří VIEW viz:

DROP VIEW IF EXISTS `cer_vw_komunikace_style`;
CREATE TABLE `cer_vw_komunikace_style` (`id` int(11), `typ_id` tinyint(3) unsigned, `cislo` smallint(5) unsigned, `popis` varchar(50), `katastr_id` char(6), `delka` double, `stoupani` double, `klesani` double, `zkratka` char(3), `popis_styl_all` varchar(56));

a potom :

DROP TABLE IF EXISTS `cer_vw_komunikace_style`;
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED SQL SECURITY DEFINER VIEW `cer_vw_komunikace_style` AS select `ck`.`id` AS `id`,`ck`.`typ_id` AS `typ_id`,`ck`.`cislo` AS `cislo`,`ck`.`popis` AS `popis`,`ck`.`katastr_id` AS `katastr_id`,`ck`.`delka` AS `delka`,`ck`.`stoupani` AS `stoupani`,`ck`.`klesani` AS `klesani`,`ms`.`zkratka` AS `zkratka`,concat(`ms`.`zkratka`,' - ',`ms`.`popis`) AS `popis_styl_all` from (`cer_maps_komunikace` `ck` join `cer_maps_style` `ms` on(`ck`.`typ_id` = `ms`.`id`));

Dále nevím (zda to není moje chyba), zda lze při exportu u pohledů "vypnout" databázi, tak aby šel export naimportovat do jiné databáze.
Děkuji k.

ikona Jakub Vrána OpenID:

Řeší to bug https://sourceforge.net/p/adminer/bugs-and-features/214/.

Databáze se vypne tak, že se ve formuláři u políčka Databáze nevybere nic. Ale v ukázce exportu žádnou databázi nevidím.

Josef K.:

Díky za info.

Diskuse je zrušena z důvodu spamu.

avatar © 2005-2024 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.