PHP triky

Weblog o elegantním programování v PHP pro mírně pokročilé

Adminer 4.7.5

Adminer 4.7.4 opravil XSS, ke kterému došlo naštěstí pouze v případě, že Adminer byl dostupný na URL ve tvaru /data:.

Adminer 4.7.5 zlepšuje kompatibilitu s PostgreSQL 12, které odstranilo několik systémových sloupců (bug #719). Další změny jsou drobnější:

Jakub Vrána, Adminer, 13.11.2019, diskuse: 0 (nové: 0)

Adminer 4.7.3

Adminer 4.7.3 přináší tyto změny:

Jakub Vrána, Adminer, 27.8.2019, diskuse: 4 (nové: 4)

Adminer 4.7.2

Nová verze Admineru opravuje několik drobnějších chyb.

Také jsem přesunul hosting a demo na Váš hosting.

Jakub Vrána, Adminer, 18.7.2019, diskuse: 2 (nové: 2)

Váš hosting

Roky jsem hostoval tento blog a další své stránky u kamaráda na serveru, hlavně kvůli svým bývalým projektům mysms.cz (posílání SMS přes GSM modul připojený k serveru) a matfyz.cz (e-mailové a webové aliasy pro studenty MFF UK). Teď jsem se rozhodl přestěhovat na něco standardnějšího a vybral jsem Váš Hosting. Líbilo se mi jejich VPS Centrum, kde si lze server snadno nastavit, neomezený počet domén na jednom hostingu, slušná cena a celkově dobré parametry (automatické aktualizace, dobrý uptime). Ještě před koncem sedmidenního zkušebního období jsem dospěl k závěru, že je to ono. Dobré reference jsem měl třeba i na WebSupport, tam mě ale odradila platba za počet hostovaných domén. (Účtuje se php.vrana.cz a vrana.cz jako dvě různé domény nebo jedna? Nenašel jsem to a nechci to řešit.) Některé hostingy mě vyloženě odradily svým zpátečnickým přístupem. (Např. Český hosting má na stránkách návod, jak se vyhnout placení za více hostingů a hacknout jejich systém tak, abych platil jen jednou. To by se to neobešlo bez nějakého nastavování aliasů a poddomén?)

Hlavní přednosti Váš Hostingu z mého pohledu:

Byl jsem trochu překvapen tím, že jsem na serveru dostal i roota, ale maximálně mi to vyhovuje. Většinu věcí si můžu naklikat ve webovém rozhraní, ale složitější věci (např. instalace VPN) můžu udělat z konzole. Ocenil jsem i návod na migrace – díky rsync jsem weby, maily a databázi převedl pohodlněji, než jsem se bál.

Párkrát jsem s něčím potřeboval pomoc (převod .com domény) nebo jsem si něco rozbil (sebrání práv pro zápis webovému uživateli do adresáře se sessions) a podpora byla ráno i večer pohotová a dokázala problém rychle identifikovat a vyřešit.

Pár drobností se mi nelíbilo:

Celkově jsem ale velmi spokojen. I poměrně složité operace jsem byl schopen si sám naklikat (přesun domény demo.adminer.org na druhý virtuální server a získání jeho certifikátu, i když adminer.org zůstal na prvním serveru). Oceňuji hlavně pohodlnost správy, rychlost serveru a široké možnosti (např. instalace vlastní VPN).

Za tuto recenzi jsem nedostal nic zaplaceno, nejsou v ní žádné referral odkazy a hosting si normálně platím, za takovéto služby mi není líto peněz.

Jakub Vrána, Seznámení s oblastí, 10.5.2019, diskuse: 8 (nové: 8)

Trusted Types

Poslední dobou pracuji hodně na Trusted Types, což je návrh, jak zabránit DOM XSS. Pomocí Trusted Types lze nastavit, že DOM API, která se dají použít pro spuštění kódu (jako např. přiřazení do innerHTML nebo zavolání document.write), už nebudou přijímat řetězec (který mohl být podstrčen útočníkem), ale jen jeden z Trusted Types (např. TrustedHTML u API pracujících s HTML), který jiná část aplikace bezpečně vytvořila.

Trusted Types už podporuje prohlížeč Google Chrome, pokud se spustí pomocí google-chrome-unstable --enable-blink-features=TrustedDOMTypes (přepínače fungují i se stabilní verzí Chrome, jen nejsou opraveny některé chyby). V ostatních prohlížečích lze použít polyfill. Trusted Types mají ambici stát se běžným webovým API dostupným ve všech prohlížečích a použitelným ve všech aplikacích.

Typy

Jednotlivé typy v Trusted Types jsou jen jednoduché obálky nad řetězci. Existují čtyři typy:

TrustedHTML
Fragment HTML kódu, přiřaditelný např. do innerHTML.
TrustedScript
Kus JavaScriptu, přiřaditelný např. do script.text.
TrustedScriptURL
URL, ze kterého se nahrává spustitelný kód, přiřaditelné např. do script.src.
TrustedURL
URL nespustitelného zdroje, přiřaditelné např. do a.href.

Hodnoty těchto typů se dají vytvořit jedině voláním funkcí v TrustedTypesPolicy, která se získá pomocí TrustedTypes.createPolicy(name, policy):

var unsafePolicy = TrustedTypes.createPolicy('unsafe', {
	// funkce vrací řetězec, ze kterého prohlížeč vytvoří TrustedHTML
	createHTML: function (s) {
		return s;
	}
});
el.innerHTML = unsafePolicy.createHTML('<b>test</b>');

Takto vytvořená policy sama o sobě moc užitečná není, vytvoří TrustedHTML z jakékoliv řetězce. Vtip je ale v tom, že referenci na ni si můžeme držet jen v kódu, o kterém víme, že je bezpečný, např. v goog.html.SafeHtml. Policy daného jména můžeme vytvořit jen jednu. Při zavolání TrustedTypes.createPolicy se jménem, které už jsme použili, dojde k chybě.

Kromě toho můžeme vytvořit i obecně použitelné policy, které např. sanitizují HTML kód, ověří, jestli spustitelné URL pochází z našeho serveru, nebo zkontrolují, jestli protokol obecného URL je HTTP nebo HTTPS. Takto obecně použitelné policy můžeme zveřejnit pomocí třetího parametru funkce createPolicy a následně je získat pomocí TrustedTypes.getExposedPolicy(name):

TrustedTypes.createPolicy('sanitize', {
	createHTML: function (html) {
		return sanitizeHTML(html);
	},
	createScriptURL: function (url) {
		const parsed = new URL(url, document.baseURI);
		if (parsed.origin == 'https://mycdn.example') {
			return URL.toString();
		}
		throw new TypeError('Invalid URL.');
	},
	createURL: function (url) {
		const parsed = new URL(url, document.baseURI);
		if (/^https?:$/.test(parsed.protocol)) {
			return URL.toString();
		}
		throw new TypeError('Invalid URL.');
	}
}, /* exposed= */ true);
var sanitizePolicy = TrustedTypes.getExposedPolicy('sanitize');

No a konečně lze definovat tzv. default policy, která se automaticky použije, pokud se DOM API zavolají s řetězcem:

TrustedTypes.createPolicy('default', {
	createHTML: function (html) {
		return 'default:' + html;
	}
}, /* exposed= */ true);
el.innerHTML = 'test'; // přiřadí 'default:test'

Default policy lze použít v přechodném období, kdy aplikace na Trusted Types přechází. Typicky vrátí řetězec nezměněný a případně provede nějaké logování. Po této přechodné fázi bych doporučoval default policy vypnout a všude pracovat s Trusted Types explicitně. Případně lze default policy použít pro knihovny třetích stran, které Trusted Types zatím nepodporují.

Jak byste asi uhodli, policy umožňuje definovat čtyři funkce odpovídající jednotlivým typům: createHTML, createScript, createScriptURL a createURL.

Vynucení

Trusted Types můžeme používat, aniž bychom prohlížeč museli nějak konfigurovat (pokud je podporuje nebo pokud jsme použili polyfill). Pokud ale chceme zvýšit bezpečnost, musíme nastavit, které policy dovolíme ve své aplikaci používat. To se v Chrome dělá pomocí hodnoty trusted-types v hlavičce Content-Security-Policy:

<?php
// povolí vytváření jakýchkoliv policies
header("Content-Security-Policy: trusted-types *");

// povolí vytvoření policies s názvy 'default' a 'sanitize'
header("Content-Security-Policy: trusted-types default sanitize");
?>

Hodnota * povolí jakékoliv policies. Při pokusu použít v omezených DOM API řetězec se zkusí zavolat default policy. Pokud neexistuje, dojde k chybě. Kromě * lze uvést i mezerami oddělené názvy povolených policies. Při pokusu vytvořit jinou policy dojde k chybě.

Do budoucna se pravděpodobna způsob vynucování Trusted Types přesune do samostatné hlavičky Trusted-Types. To konec konců určuje i specifikace.

Závěr

Trusted Types vypadá jako velmi nadějný způsob, jak vyřešit DOM XSS. Kromě toho máme samozřejmě i server XSS, ke kterému dochází, pokud nedůvěryhodný kód do stránky vypíše přímo server.

Moje práce na Trusted Types je velmi různorodá. Spočívá v úpravách specifikace a polyfillu, opravách kódu Chromium, rozšíření conformance pravidel, úpravách Closure Library, změnách JavaScript externs, změnách TypeScript deklarací a samozřejmě také úpravách aplikací Google, aby Trusted Types začaly používat. Projekt vede koto a kromě mě na něm pracuje ještě několik dalších vývojářů.

Jakub Vrána, Seznámení s oblastí, 28.1.2019, diskuse: 0 (nové: 0)

Starší články naleznete v archivu.

avatar © 2005-2019 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.