Skupina: Verze PHP

4.2.2010Verze PHP v ČR – únor 2010diskuse: 32nové: 32
3.2.2009Verze PHP v ČR – únor 2009diskuse: 4nové: 4
20.3.2008Počet stránek zobrazených pomocí PHP v ČRdiskuse: 7nové: 7
14.2.2008Přechod mezi verzemi PHPdiskuse: 6nové: 6
10.2.2008Verze PHP v ČR – únor 2008diskuse: 23nové: 23
28.1.2007Verze PHP v ČR – leden 2007diskuse: 25nové: 25
26.5.2006Verze PHP v ČR – květen 2006diskuse: 8nové: 8
15.1.2006Verze PHP v ČRdiskuse: 11nové: 11
avatar © 2005-2024 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.