Archive

29.12.2020Users of Adminer 3.7.1 and older might have been hackeddiskuse: 4nové: 4
10.8.2015DEF CON 23diskuse: 0nové: 0
14.11.2013Effective Javadiskuse: 6nové: 6
16.5.2012PHP: a fractal of not so bad designdiskuse: 17nové: 17
28.3.2012Circumventing OWASP ESAPI for PHPdiskuse: 0nové: 0
26.3.2012Problems of Basecamp Next caching architecturediskuse: 1nové: 1
12.2.2012Defense against XSS in Zend Frameworkdiskuse: 36nové: 36
8.11.2011Common Mistakes in Securing Web Applicationsdiskuse: 3nové: 3
16.1.2011Doctrine Lead Developer explains my WTFs – part 2diskuse: 3nové: 3
6.1.2011Doctrine Lead Developer explains my WTFsdiskuse: 10nové: 10
17.5.2010Variable initialization in PHPdiskuse: 7nové: 7
5.5.2010Context-aware HTML escapingdiskuse: 3nové: 3
27.12.2009Architecture of Adminerdiskuse: 24nové: 24
24.8.2009Storing multilingual records in the MySQL databasediskuse: 13nové: 13
23.2.2006IT Undergrounddiskuse: 0nové: 0

Změny po vydání článků, Kalendář

avatar © 2005-2024 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.