Adminer 4.8.1

Školení, která pořádám

Adminer 4.8.1 opravuje XSS, které je ale naštěstí ve většině případů zastaveno díky Strict CSP ve všech moderních prohlížečích (CSP přidal Adminer 4.4.0). Ke skutečnému XSS dojde při použití ovladače PDO (který se použije, pokud nejsou k dispozici nativní ovladače) v Admineru 4.7.8 až 4.8.0 (kde bylo rozbité reportování chyb v PDO). (bug #797)

Další změny:

Jakub Vrána, Adminer, 14.5.2021, diskuse: 3 (nové: 0)

Diskuse

smrdící epidemie:

Mám problémy s importem velkých SQL souborů v Admineru. Můj konkrétní případ: mám vyexportovaný obsah tabulek mé databáze, soubor má 5,5 MB zagzipovaný, 81 MB rozbalený; jedna z tabulek, kde se problém vyskytuje, má 489k řádků (typy: samá čísla a jedno datum). Import z nějakého důvodu z této tabulky načte jen cca 3500 řádků ze začátku a pak asi 10 řádků skoro z konce tabulky. Koukal jsem se na daná místa, kde v importu dochází ke skoku, hledal anomálie, např. rozbité uvozovky apod., ale nic. Žádné chybové hlášky - import neřekne, že většinu tabulky neuložil.
Příklad příkazu:
INSERT INTO `t1` VALUES ("1116379","2021-05-29","14933","2","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","1","0","0","0","0","0","0");
na začátku souboru zapínám SET foreign_key_checks = 0;
PHP 8.0.0, 5.5.5-10.4.17-MariaDB, Win10, mám de facto factory setting z XAMPPu, memory_limit=512M, post_max_size=40M, output_buffering=4096
Zkoušeno pro import ze serveru, u zabaleného i rozbaleného souboru. U vstupu přes formulář je rychlost zpracování asi 10 řádků za vteřinu.

smrdící epidemie:

Mám problémy s importem velkých SQL souborů v Admineru. Můj konkrétní případ: mám vyexportovaný obsah tabulek mé databáze, soubor má 5,5 MB zagzipovaný, 81 MB rozbalený; jedna z tabulek, kde se problém vyskytuje, má 489k řádků (typy: samá čísla a jedno datum). Import z nějakého důvodu z této tabulky načte jen cca 3500 řádků ze začátku a pak asi 10 řádků skoro z konce tabulky. Koukal jsem se na daná místa, kde v importu dochází ke skoku, hledal anomálie, např. rozbité uvozovky apod., ale nic. Žádné chybové hlášky - import neřekne, že většinu tabulky neuložil.
Příklad příkazu:
INSERT INTO `t1` VALUES ("1116379","2021-05-29","14933","2","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","1","0","0","0","0","0","0");
na začátku souboru zapínám SET foreign_key_checks = 0;
PHP 8.0.0, 5.5.5-10.4.17-MariaDB, Win10, mám de facto factory setting z XAMPPu, memory_limit=512M, post_max_size=40M, output_buffering=4096
Zkoušeno pro import ze serveru, u zabaleného i rozbaleného souboru. U vstupu přes formulář je rychlost zpracování asi 10 řádků za vteřinu.

smrdící epidemie:

Mám problémy s importem velkých SQL souborů v Admineru. Můj konkrétní případ: mám vyexportovaný obsah tabulek mé databáze, soubor má 5,5 MB zagzipovaný, 81 MB rozbalený; jedna z tabulek, kde se problém vyskytuje, má 489k řádků (typy: samá čísla a jedno datum). Import z nějakého důvodu z této tabulky načte jen cca 3500 řádků ze začátku a pak asi 10 řádků skoro z konce tabulky. Koukal jsem se na daná místa, kde v importu dochází ke skoku, hledal anomálie, např. rozbité uvozovky apod., ale nic. Žádné chybové hlášky - import neřekne, že většinu tabulky neuložil.
Příklad příkazu:
INSERT INTO `t1` VALUES ("1116379","2021-05-29","14933","2","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","1","0","0","0","0","0","0");
na začátku souboru zapínám SET foreign_key_checks = 0;
PHP 8.0.0, 5.5.5-10.4.17-MariaDB, Win10, mám de facto factory setting z XAMPPu, memory_limit=512M, post_max_size=40M, output_buffering=4096
Zkoušeno pro import ze serveru, u zabaleného i rozbaleného souboru. U vstupu přes formulář je rychlost zpracování asi 10 řádků za vteřinu.

Vložit komentář

Používejte diakritiku. Vstup se chápe jako čistý text, ale URL budou převedeny na odkazy a PHP kód uzavřený do <?php ?> bude zvýrazněn. Pokud máte dotaz, který nesouvisí s článkem, zkuste raději diskusi o PHP, zde se odpovědi pravděpodobně nedočkáte.

Jméno: URL:

avatar © 2005-2021 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.