Hladina oceánů

Školení, která pořádám

Když se mluví o globálním oteplování, uvádí se jako jedna z hlavních hrozeb zvýšení hladiny oceánů a tím úbytek země. Nikde jsem ale neviděl psát o tom, že se tím zároveň zlepší obyvatelnost výše položených míst. Zajímalo mě, kolik obyvatelných oblastí by přibylo a kolik by jich ubylo. Vzal jsem proto data o nadmořské výšce, která jsou k dispozici, a využil je. Maximální obyvatelná nadmořská výška se těžko určuje, výpočet jsem proto provedl na nížinách.

<?php
$gain = 0.0;
$loss = 0.0;
$latitude = M_PI / 2;
$fp = fopen("ETOPO2v2c_i2_LSB.bin", "rb");
while (!feof($fp)) {
  $length = cos($latitude);
  $latitude -= M_PI / 180 / 30;
  $data = unpack("s*", fread($fp, 2 * 360 * 30));
  foreach ($data as $height) {
    if ($height > 0 && $height <= 10) {
      $loss += $length;
    } elseif ($height > 200 && $height <= 210) {
      $gain += $length;
    }
  }
}
fclose($fp);
echo "$gain - $loss\n";
echo ($gain - $loss) * 40074 * 20004.5765 / 360 / 30 / 180 / 30 . " km²\n";
?>

Při zvýšení hladiny oceánů o 10 metrů by ubylo asi 3,4 milionů km² nížin, to je pro srovnání asi třetina rozlohy Evropy. Protože data obsahují i hloubku oceánů, tak jsem pro zajímavost spočítal i to, co by se stalo, kdyby hladina oceánů naopak o 10 m poklesla. V tom případě by nížin přibylo asi 1,1 milionů km².

Jakub Vrána, Seznámení s oblastí, 2.12.2009, diskuse: 7 (nové: 0)

Diskuse

klevo:

Ja som vedel, ze PHP zachrani svet.

Jméno:

Ale to je hezké. Nevěděl jsem, že s tím souborem jde takhle snadno pracovat. Díky.

ikona Jan Tojnar:

Nepočítá to se zaplavením nížin obklopených horami?

WuDo:

Ano, počítá vše co je mezi 0 a 10 metry nadmořské výšky. K tomu je potřeba říci, že jsou obyvatelné oblasti s nadmořskou výškou pod 0m (resp. jsou pod udávanou hladinou moře).

ikona Robert Vlach:

Nepíše se o ledasčem :-) Málokdo například ví, jak obrovskou roli hrají v soudobé klimatologii počítačové modely a simulace, které nezahrnují řadu důležitých klimatických i geofyzikálních faktorů (ten Jakubův nevyjímaje). Pro představu: klima není ve většině modelů simulováno jako dynamický systém, ale jako síť jakýchsi "kontrolních bodů" či sloupců, procházejících vertikálně napříč celou atmosférou. Vzdálenost těchto bodů se liší podle výkonnosti superpočítače a pohybuje se v řádu jednotek až desítek kilometrů! Kdo někdy slyšel o tzv. efektu motýlích křídel, má asi představu o přesnosti předpovědí takového modelu :-D

Poznámka: o problematiku změny klimatu se zajímám jako laik prakticky nepřetržitě od roku 2006 - své závěry a spoustu zajímavých zdrojů jsem shrnul na stránce http://www.oteplovani.cz

Petr Konůpek:

Tak... A teď to pěkně zazipuj a pošli Greenpissákům :D

bzuK:

Pěkný příklad, jen co je pravda. Jenom aby nedošlo k nedorozumění, dovolím si poznamenat, že vlivem globálního oteplování zdaleka nehrozí zvýšení hladiny oceánů řádově o metry.

I nejhorší odhad Mezinárodního panelu pro změny klimatu hovoří o 60 centimetrech, a to je ještě podle nezávislých odborníků odhad hodně nadsazený.

Zdroj: rozhovor s p. Kutílkem http://bit.ly/6pjSv8

Diskuse je zrušena z důvodu spamu.

avatar © 2005-2024 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.