Vyhledávání: Viditelnost členů jiných objektů stejné třídy

V nadpisech článků

Zadaný řetězec nebyl v nadpisech nalezen.

V textech článků

Zadaný řetězec nebyl ve článcích nalezen.

V diskusích

Zadaný řetězec nebyl v diskusích nalezen.

V knize 1001 tipů a triků pro PHP

315Viditelnost členů jiných objektů stejné třídy (Objektové programování)pokročilý
avatar © 2005-2024 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.