IT Underground

Školení, která pořádám

I have conducted a talk Web Security with PHP on IT Underground Prague. Here are the slides, examples and tasks. Correct answers for tasks are hidden in HTML comments. Presentation is available also in PHP Presentation format.

Jakub Vrána, Výuka, 24.2.2006, comments: 0 (new: 0)

Insert Comment

Input is understood as plain text but URLs will be converted to links and PHP code enclosed in <?php ?> will be highlighted.

Name: URL:

avatar © 2005-2022 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.