Návrh vlastností Zend Engine 2

Školení, která pořádám

Teprve nedávno se mi dostal do ruky dokument o zamýšlených vlastnostech Zend Engine 2, který je použit v PHP 5. I když je už notně starý (byl vydán v roce 2001), tak bylo zajímavé si ho přečíst, protože vysvětluje, proč byly které vlastnosti zavedeny:

Novinek PHP 5 bylo nakonec více, i když některé návrhy implementované nakonec nebyly.

Jakub Vrána, Seznámení s oblastí, 9.10.2009, diskuse: 1 (nové: 0)

Diskuse

ikona v6ak:

"Důvodem této změny bylo jednak sjednocení chování s Javou"
To vidím často.

"Funkce vracející objekt tedy už nevrací jeho kopii, ale objekt samotný"
To je v případě továren díky copy-on-write pouze formalita.

"Byl navržen operátor delete pro odstranění objektu a všech referencí na něj, do jazyka se ale nakonec nedostal."
Občas by se hodil, zvlášť při řešení cyklických referencí. Ale chápu to, mohl by udělat pěkný nepořádek.

"Už PHP 4 umožňovalo staticky volat metody"
No i to bylo v PHP 5 poněkud vylepšeno.

Diskuse je zrušena z důvodu spamu.

avatar © 2005-2024 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.