Pozvánka na říjnová školení

Školení, která pořádám

Rád bych vás pozval na školení, která v nejbližší době pořádám:

pondělí 22. 10. 2007JavaScript a AJAXohlasy
úterý 23. 10. 2007Bezpečnost PHP aplikacíohlasy
středa 24. 10. 2007Návrh a používání MySQL databázeohlasy
čtvrtek 25. 10. 2007Úvod do PHPohlasy
pátek 26. 10. 2007Programování v PHP 5ohlasy
pondělí 29. 10. 2007Bezpečnost PHP aplikacíohlasy

První tři školení pořádám ve vlastní režii, druhé dvě v rámci Akademie Root.cz. Na vlastní školení se mi podařilo získat akreditaci v systému DVPP na MŠMT, takže jsou vhodná i pro pedagogické pracovníky.

Jakub Vrána, Školení, 14.9.2007, diskuse: 0 (nové: 0)

Diskuse je zrušena z důvodu spamu.

avatar © 2005-2023 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.