Pozvánka na školení do Brna

Školení, která pořádám

Rád bych vás pozval na školení, která v nejbližší době pořádám:

úterý 24. 6. 2008Bezpečnost PHP aplikacíohlasy
středa 25. 6. 2008Návrh a používání MySQL databázeohlasy
čtvrtek 26. 6. 2008JavaScript a AJAXohlasy
pátek 27. 6. 2008Výkonnost webových aplikací
Jakub Vrána, Školení, 18.6.2008, diskuse: 0 (nové: 0)

Diskuse je zrušena z důvodu spamu.

avatar © 2005-2024 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.