Připomínám poslední termíny svých školení

Školení, která pořádám

Jak už jsem psal, na září jsem kvůli svému odjezdu vypsal poslední termíny svých školení. Na většině školení je už jen několik volných míst, některá školení už se dokonce zcela zaplnila – u těch jsem vypsal náhradní termín.

Zájemci tedy mají poslední příležitost se na tato školení přihlásit.

Jakub Vrána, Školení, 22.8.2011, diskuse: 2 (nové: 0)

Diskuse

ikona spaze:

Super, těším se! Jdu na tři z nich: 5.9. (bezpečnost), 8.9. (PHP5) a 14.9. (výkonnost), s kým se potkám (kromě Jakuba)?

ikona Jakub Bouček:

Jdu na dvě, 12.9. (výkonnost) a 16.9. (bezpečnost). Takže se těsně mineme...

Diskuse je zrušena z důvodu spamu.

avatar © 2005-2024 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.