Reklama nesmrdí

Školení, která pořádám

Článek vyšel jako glosa na Lupě.

Provozuji malý, ale velice úzce oborově zaměřený web a přišlo mi jako dobrý nápad na něm zobrazovat pracovní nabídky týkající se příslušného oboru. Návštěvnost samozřejmě nedosahuje výšin velkých serverů, ale nabídka by zároveň byla mnohonásobně lépe cílena.

Oslovil jsem proto jeden velký server nabízející pracovní místa s nabídkou spolupráce. Po té, co si zástupce serveru vyžádal auditované statistiky návštěvnosti, datum vzniku, účel, plány do budoucna a průzkum struktury uživatelů, a po té, co jsem mu všechny tyto informace spolu s frekvencí aktualizace serveru poskytnul (a po více než měsíční prodlevě způsobené „nedostatkem kapacit“ a opětovném zaslání „nedopatřením ztraceného“ e-mailu), jsme se na možnosti spolupráce domluvili.

Když jsem se však začal zajímat o to, na základě čeho bude zobrazená reklama zpoplatněna – paušálně, podle počtu zobrazení, platbou za proklik nebo třeba za realizovanou poptávku, ukázalo se, že došlo hned v počátku k velkému omylu. Zástupce serveru vůbec nenapadlo, že bych za zobrazovanou reklamu mohl chtít nějakou odměnu, a naopak to chápal jako službu pro mé uživatele, za kterou jiné servery svými službami dokonce platí. Takže jsem se dozvěděl, že jednak už je „budget vyčerpaný“ a jednak servery pro placenou spolupráci musí splňovat řadu podmínek:

Pominu-li ve vší skromnosti, že svým způsobem můj web všechna tato kritéria (snad s výjimkou vysoké úrovně grafické podoby) ve své úzkosti zaměření splňuje, kladu si otázku proč. Proč se reklamní agentury zaměřují převážně na velké servery? Proč raději neměří výkon a neodměňují na základě jeho? Proč se zadavetelé lépe nezajímají o to, co za své peníze dostanou? Proč je nejužší kategorie pro zobrazení pracovních nabídek „Vývoj aplikací a systémů“ a nejde určit přesněji a tím i lépe zacílit? Proč větší servery dělají všechno pro to, aby se staly jedničkou v návštěvnosti? A hlavně – proč to v zahraničí není problém?

Tento stav se samozřejmě netýká pouze pracovních nabídek – i takový eTarget zobrazující kontextovou reklamu s platbou za proklik, který k nasazení na úzce zaměřené servery přímo vybízí, vyžaduje nezanedbatelnou návštěvnost. To je tak drahá administrativa okolo? Nebo se agentury bojí podvodů od malých serverů a nedokáží je ohlídat? Nebo si zadavetelé vyloženě přejí inzerovat na velkých serverech utopených v záplavě jiné reklamy, kam sice chodí hodně lidí, ale kteří také mají příliš široké zájmy, než aby se na ně reklama dala dobře cílit?

Nevím, ale být zprostředkovatelem nebo zadavatelem reklamy, tak se přesně cíleného reklamního prostoru neštítím.

Jakub Vrána, Osobní, 10.10.2005, diskuse: 0 (nové: 0)

Diskuse je zrušena z důvodu spamu.

avatar © 2005-2023 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.