Vypsání čísla s pevným počtem míst

Školení, která pořádám

Pokud chceme vypsat číslo s pevným počtem míst (např. 0004 místo 4), což se může hodit třeba u PINu, dá se použít některá funkce z rodiny printf s formátovacím řetězcem %04d. Pokud máme číslo uložené v databázi a tímto způsobem s ním chceme pracovat vždy, dá se už při vytváření tabulky použít modifikátor ZEROFILL: smallint(4) zerofill.

Jakub Vrána, Řešení problému, 22.11.2006, diskuse: 3 (nové: 0)

Diskuse

L. J.:

Jen drobnost. Rozhodně byste měl uvádět, že se v případě zerofill jedná konkrétně o databázi MySQL, protože jiné tenhle modifikátor znát nemusí

E.T.:

Ještě doplním tip: pokud se budete snažit takto zformátované číslo do proměnné, pak musíte použít SPrintf.

Kdosi:

Nam ostatnim staci str_pad
str_pad(1, 6, "0", STR_PAD_LEFT);  -> 000001

Diskuse je zrušena z důvodu spamu.

avatar © 2005-2024 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.