Začal měsíc PHP chyb

Školení, která pořádám

Jak bylo dříve avizováno, 1. března 2007 začal měsíc PHP chyb. První den byl věnován starým a většinou dobře známým chybám, které vývojářům PHP nestojí za opravu. Odhaleny byly hned tři chyby, které se dají vyřešit používáním PHP 5 (v jednom případě) a instalací rozšíření Suhosin.

Jakub Vrána, Ze zákulisí, 1.3.2007, diskuse: 0 (nové: 0)

Diskuse je zrušena z důvodu spamu.

avatar © 2005-2023 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.