html_entity_decode s UTF-8 v PHP 4

Školení, která pořádám

Funkce html_entity_decode od PHP 5 podporuje vícebajtové znakové stránky, tedy i UTF-8. Pokud potřebujeme řetězec v tomto kódování převést v PHP 4, musíme si funkci napsat sami. Pro získání převodní tabulky by se dala použít funkce get_html_translation_table, ta ale vrátí pouze znaky z kódování ISO-8859-1. Pokud máme zájem o všechny znaky, nezbývá nic jiného, než je získat přímo z HTML specifikace:

<?php
/** Obdoba funkce chr() pro kódování UTF-8
* @param int pozice znaku
* @return string UTF-8 reprezentace kódu
*/
function chr_utf8($code) {
  if ($code < 0) {
    return false;
  } elseif ($code < 128) {
    return chr($code);
  } elseif ($code < 2048) {
    return chr(192 | ($code >> 6)) . chr(128 | ($code & 63));
  } elseif ($code < 65536) {
    return chr(224 | ($code >> 12)) . chr(128 | (($code >> 6) & 63)) . chr(128 | ($code & 63));
  } else {
    return chr(240 | ($code >> 18)) . chr(128 | (($code >> 12) & 63)) . chr(128 | (($code >> 6) & 63)) . chr(128 | ($code & 63));
  }
}

/** Callback pro náhradu HTML entit za UTF-8 znaky
* @param array pole vzniklé z regulárního výrazu '&(#(x?))?([^;]+);'
* @return string UTF-8 reprezentace entity, false v případě neznámé entity
*/
function html_entity_replace($matches) {
  if ($matches[2]) {
    return chr_utf8(hexdec($matches[3]));
  } elseif ($matches[1]) {
    return chr_utf8($matches[3]);
  }
  switch ($matches[3]) {
    case "nbsp": return chr_utf8(160);
    case "iexcl": return chr_utf8(161);
    case "cent": return chr_utf8(162);
    case "pound": return chr_utf8(163);
    case "curren": return chr_utf8(164);
    case "yen": return chr_utf8(165);
    case "brvbar": return chr_utf8(166);
    case "sect": return chr_utf8(167);
    case "uml": return chr_utf8(168);
    case "copy": return chr_utf8(169);
    case "ordf": return chr_utf8(170);
    case "laquo": return chr_utf8(171);
    case "not": return chr_utf8(172);
    case "shy": return chr_utf8(173);
    case "reg": return chr_utf8(174);
    case "macr": return chr_utf8(175);
    case "deg": return chr_utf8(176);
    case "plusmn": return chr_utf8(177);
    case "sup2": return chr_utf8(178);
    case "sup3": return chr_utf8(179);
    case "acute": return chr_utf8(180);
    case "micro": return chr_utf8(181);
    case "para": return chr_utf8(182);
    case "middot": return chr_utf8(183);
    case "cedil": return chr_utf8(184);
    case "sup1": return chr_utf8(185);
    case "ordm": return chr_utf8(186);
    case "raquo": return chr_utf8(187);
    case "frac14": return chr_utf8(188);
    case "frac12": return chr_utf8(189);
    case "frac34": return chr_utf8(190);
    case "iquest": return chr_utf8(191);
    case "Agrave": return chr_utf8(192);
    case "Aacute": return chr_utf8(193);
    case "Acirc": return chr_utf8(194);
    case "Atilde": return chr_utf8(195);
    case "Auml": return chr_utf8(196);
    case "Aring": return chr_utf8(197);
    case "AElig": return chr_utf8(198);
    case "Ccedil": return chr_utf8(199);
    case "Egrave": return chr_utf8(200);
    case "Eacute": return chr_utf8(201);
    case "Ecirc": return chr_utf8(202);
    case "Euml": return chr_utf8(203);
    case "Igrave": return chr_utf8(204);
    case "Iacute": return chr_utf8(205);
    case "Icirc": return chr_utf8(206);
    case "Iuml": return chr_utf8(207);
    case "ETH": return chr_utf8(208);
    case "Ntilde": return chr_utf8(209);
    case "Ograve": return chr_utf8(210);
    case "Oacute": return chr_utf8(211);
    case "Ocirc": return chr_utf8(212);
    case "Otilde": return chr_utf8(213);
    case "Ouml": return chr_utf8(214);
    case "times": return chr_utf8(215);
    case "Oslash": return chr_utf8(216);
    case "Ugrave": return chr_utf8(217);
    case "Uacute": return chr_utf8(218);
    case "Ucirc": return chr_utf8(219);
    case "Uuml": return chr_utf8(220);
    case "Yacute": return chr_utf8(221);
    case "THORN": return chr_utf8(222);
    case "szlig": return chr_utf8(223);
    case "agrave": return chr_utf8(224);
    case "aacute": return chr_utf8(225);
    case "acirc": return chr_utf8(226);
    case "atilde": return chr_utf8(227);
    case "auml": return chr_utf8(228);
    case "aring": return chr_utf8(229);
    case "aelig": return chr_utf8(230);
    case "ccedil": return chr_utf8(231);
    case "egrave": return chr_utf8(232);
    case "eacute": return chr_utf8(233);
    case "ecirc": return chr_utf8(234);
    case "euml": return chr_utf8(235);
    case "igrave": return chr_utf8(236);
    case "iacute": return chr_utf8(237);
    case "icirc": return chr_utf8(238);
    case "iuml": return chr_utf8(239);
    case "eth": return chr_utf8(240);
    case "ntilde": return chr_utf8(241);
    case "ograve": return chr_utf8(242);
    case "oacute": return chr_utf8(243);
    case "ocirc": return chr_utf8(244);
    case "otilde": return chr_utf8(245);
    case "ouml": return chr_utf8(246);
    case "divide": return chr_utf8(247);
    case "oslash": return chr_utf8(248);
    case "ugrave": return chr_utf8(249);
    case "uacute": return chr_utf8(250);
    case "ucirc": return chr_utf8(251);
    case "uuml": return chr_utf8(252);
    case "yacute": return chr_utf8(253);
    case "thorn": return chr_utf8(254);
    case "yuml": return chr_utf8(255);
    case "fnof": return chr_utf8(402);
    case "Alpha": return chr_utf8(913);
    case "Beta": return chr_utf8(914);
    case "Gamma": return chr_utf8(915);
    case "Delta": return chr_utf8(916);
    case "Epsilon": return chr_utf8(917);
    case "Zeta": return chr_utf8(918);
    case "Eta": return chr_utf8(919);
    case "Theta": return chr_utf8(920);
    case "Iota": return chr_utf8(921);
    case "Kappa": return chr_utf8(922);
    case "Lambda": return chr_utf8(923);
    case "Mu": return chr_utf8(924);
    case "Nu": return chr_utf8(925);
    case "Xi": return chr_utf8(926);
    case "Omicron": return chr_utf8(927);
    case "Pi": return chr_utf8(928);
    case "Rho": return chr_utf8(929);
    case "Sigma": return chr_utf8(931);
    case "Tau": return chr_utf8(932);
    case "Upsilon": return chr_utf8(933);
    case "Phi": return chr_utf8(934);
    case "Chi": return chr_utf8(935);
    case "Psi": return chr_utf8(936);
    case "Omega": return chr_utf8(937);
    case "alpha": return chr_utf8(945);
    case "beta": return chr_utf8(946);
    case "gamma": return chr_utf8(947);
    case "delta": return chr_utf8(948);
    case "epsilon": return chr_utf8(949);
    case "zeta": return chr_utf8(950);
    case "eta": return chr_utf8(951);
    case "theta": return chr_utf8(952);
    case "iota": return chr_utf8(953);
    case "kappa": return chr_utf8(954);
    case "lambda": return chr_utf8(955);
    case "mu": return chr_utf8(956);
    case "nu": return chr_utf8(957);
    case "xi": return chr_utf8(958);
    case "omicron": return chr_utf8(959);
    case "pi": return chr_utf8(960);
    case "rho": return chr_utf8(961);
    case "sigmaf": return chr_utf8(962);
    case "sigma": return chr_utf8(963);
    case "tau": return chr_utf8(964);
    case "upsilon": return chr_utf8(965);
    case "phi": return chr_utf8(966);
    case "chi": return chr_utf8(967);
    case "psi": return chr_utf8(968);
    case "omega": return chr_utf8(969);
    case "thetasym": return chr_utf8(977);
    case "upsih": return chr_utf8(978);
    case "piv": return chr_utf8(982);
    case "bull": return chr_utf8(8226);
    case "hellip": return chr_utf8(8230);
    case "prime": return chr_utf8(8242);
    case "Prime": return chr_utf8(8243);
    case "oline": return chr_utf8(8254);
    case "frasl": return chr_utf8(8260);
    case "weierp": return chr_utf8(8472);
    case "image": return chr_utf8(8465);
    case "real": return chr_utf8(8476);
    case "trade": return chr_utf8(8482);
    case "alefsym": return chr_utf8(8501);
    case "larr": return chr_utf8(8592);
    case "uarr": return chr_utf8(8593);
    case "rarr": return chr_utf8(8594);
    case "darr": return chr_utf8(8595);
    case "harr": return chr_utf8(8596);
    case "crarr": return chr_utf8(8629);
    case "lArr": return chr_utf8(8656);
    case "uArr": return chr_utf8(8657);
    case "rArr": return chr_utf8(8658);
    case "dArr": return chr_utf8(8659);
    case "hArr": return chr_utf8(8660);
    case "forall": return chr_utf8(8704);
    case "part": return chr_utf8(8706);
    case "exist": return chr_utf8(8707);
    case "empty": return chr_utf8(8709);
    case "nabla": return chr_utf8(8711);
    case "isin": return chr_utf8(8712);
    case "notin": return chr_utf8(8713);
    case "ni": return chr_utf8(8715);
    case "prod": return chr_utf8(8719);
    case "sum": return chr_utf8(8721);
    case "minus": return chr_utf8(8722);
    case "lowast": return chr_utf8(8727);
    case "radic": return chr_utf8(8730);
    case "prop": return chr_utf8(8733);
    case "infin": return chr_utf8(8734);
    case "ang": return chr_utf8(8736);
    case "and": return chr_utf8(8743);
    case "or": return chr_utf8(8744);
    case "cap": return chr_utf8(8745);
    case "cup": return chr_utf8(8746);
    case "int": return chr_utf8(8747);
    case "there4": return chr_utf8(8756);
    case "sim": return chr_utf8(8764);
    case "cong": return chr_utf8(8773);
    case "asymp": return chr_utf8(8776);
    case "ne": return chr_utf8(8800);
    case "equiv": return chr_utf8(8801);
    case "le": return chr_utf8(8804);
    case "ge": return chr_utf8(8805);
    case "sub": return chr_utf8(8834);
    case "sup": return chr_utf8(8835);
    case "nsub": return chr_utf8(8836);
    case "sube": return chr_utf8(8838);
    case "supe": return chr_utf8(8839);
    case "oplus": return chr_utf8(8853);
    case "otimes": return chr_utf8(8855);
    case "perp": return chr_utf8(8869);
    case "sdot": return chr_utf8(8901);
    case "lceil": return chr_utf8(8968);
    case "rceil": return chr_utf8(8969);
    case "lfloor": return chr_utf8(8970);
    case "rfloor": return chr_utf8(8971);
    case "lang": return chr_utf8(9001);
    case "rang": return chr_utf8(9002);
    case "loz": return chr_utf8(9674);
    case "spades": return chr_utf8(9824);
    case "clubs": return chr_utf8(9827);
    case "hearts": return chr_utf8(9829);
    case "diams": return chr_utf8(9830);
    case "quot": return chr_utf8(34);
    case "amp": return chr_utf8(38);
    case "lt": return chr_utf8(60);
    case "gt": return chr_utf8(62);
    case "OElig": return chr_utf8(338);
    case "oelig": return chr_utf8(339);
    case "Scaron": return chr_utf8(352);
    case "scaron": return chr_utf8(353);
    case "Yuml": return chr_utf8(376);
    case "circ": return chr_utf8(710);
    case "tilde": return chr_utf8(732);
    case "ensp": return chr_utf8(8194);
    case "emsp": return chr_utf8(8195);
    case "thinsp": return chr_utf8(8201);
    case "zwnj": return chr_utf8(8204);
    case "zwj": return chr_utf8(8205);
    case "lrm": return chr_utf8(8206);
    case "rlm": return chr_utf8(8207);
    case "ndash": return chr_utf8(8211);
    case "mdash": return chr_utf8(8212);
    case "lsquo": return chr_utf8(8216);
    case "rsquo": return chr_utf8(8217);
    case "sbquo": return chr_utf8(8218);
    case "ldquo": return chr_utf8(8220);
    case "rdquo": return chr_utf8(8221);
    case "bdquo": return chr_utf8(8222);
    case "dagger": return chr_utf8(8224);
    case "Dagger": return chr_utf8(8225);
    case "permil": return chr_utf8(8240);
    case "lsaquo": return chr_utf8(8249);
    case "rsaquo": return chr_utf8(8250);
    case "euro": return chr_utf8(8364);
  }
  return false;
}

// použití
echo preg_replace_callback('~&(#(x?))?([^;]+);~', 'html_entity_replace', "a&#x2013;b&amp;c&#8211;d\n");
?>
Jakub Vrána, Řešení problému, 21.6.2006, diskuse: 13 (nové: 0)

Diskuse

ikona dgx:

Ten switch je docela brutální brzda (vyhodnucuje se jako if (...) elseif (...) elseif (...) atd.)

Doporučuji tedy neprve vytvořit párové pole "jmenná entita" => "UTF" a provést záměnu pomocí strtr(). A pak už jen číselné entity zaměňovat přes callback. Konkrétní ukázku najdete v Texy 1.0 final (http://www.texy.info/download?texy-1.0-final.tar.gz), soubor texy-entity.php.

p.s. ve verzi 1.1 to už funguje trošku jinak...

Lukas:

to dgx: Hele ja mel za to ze switch je daleko lepsi a rychlejsi nez if (...) elseif (...) elseif ...

nebo ne?

Mordae:

Ne v PHP, tady vytvoris brutalne hluboke zanoreni podminek (jak psal dgx).

RATMex B:

Citát z nedávneho článku http://php.vrana.cz/skladba-ctenaru.php hovorí: "Stránky mají být semeništěm nápadů a rozborů řešení, které lze použít pro vytvoření vlastního kódu, ale je k tomu potřeba studium a vlastní píle."
Tento článok však spomínanú myšlienku dosť popiera, nakoľko uvádza iba konkrétne riešenie, ktoré je vyslovene určené na to, aby ho niekto skopíroval a priamo použil. Hlavne mi chýba onen faktor "rozboru".

Ako prvé spomeniem, že funkcia chr_utf8() nemá uvedenú bázu vedomostí (napríklad http://tools.ietf.org/html/3629 ), čo v kombinácii s tým, že obsahuje chybu (píšem nižšie) nie je práve najšťastnejšie pre "lepiča". To isté platí aj pre samotnú funkciu html_entity_replace() u ktorej nie je presne objasnená implementácia a tým pádom, že obsahuje chyby, je jej skopírovanie a použitie bezvýznamné.

OK, k veci: Cieľom je získať funkcionalitu html_entity_decode() pre znakovú sadu utf-8 z PHP5, t.j. nahradiť všetky HTML entity znakmi zo sady utf-8 a ostatné entity nezmeniť. Síce funkcia nahrádza, pre ňu, neznázme entity hodnotou false, ktorá sa prevádza do prázdeho stringu a teda ich odstraňuje a nezachováva, ale to je minimálny problém, nakoľko sa dá odstrániť vrátením $matches[0] v konkrétnych prípadoch. Týmto sa zaoberať nechcem. Čo je však horšie je, že mnohé entity, ktoré by sa mali zachovať, sa aj napriek tomu "preložia" a naopak entity, ktoré by sa mali preložiť, sa zachovajú. Predstav si napr. SGML dokument, v ktorom chceš preložiť všetky a iba HTML entity (ostatné zachovať).

Chyby:
1. V SGML je možné entitu neuzavrieť znakom ";" a ukončí sa automaticky znakom, ktorý sa v mene entity nemože nachádzať. Túto funkcionalitu samozrejme nespĺňa ani html_entity_decode() v PHP5, ale bolo by slušné, aby sa "nekonzumovala" nasledovná entita. Teda napr. "&lt lorem &gt; ipsum" by sa malo preložiť ako "&lt lorem > ipsum".
Oprava: Do množiny uzatváracích znakov v regulárnom výraze pridať "&": "~&(#(x?))?([^&;]+);~".

2a. Ako numerická entita s hexa hodnotou znaku sa prekladá aj entita s nevalidnými hexa hodnotami, čo pramení zo správania funkcie hexdec(). Napr. "&#x12_this_is_not_right_56;" sa spracuje ako entita "&#x1234".
2b. Ako numerické entity sa prekladajú aj entity, ktoré numerické nie sú, pričom sa preložia ako byte s hodnotou 0. Napr. "&#text;" alebo "&#xul;".
Oprava: Kontrolovať obsah $matches[3] pred spracovaním numerickej entity, alebo upraviť regulárny výraz.

3. Numerické entity s hodnotou väčšou ako 21 bitov sa prekladajú ako 21 bitové, pričom horné bity pretekajúv prvom byte-e utf znaku (chr(240 | ($code >> 18))), čo produkuje chybný (utf-8 nevalidný) text.
Oprava: Ako 21 bitové hodnoty nespracovávať všetky tie, ktoré sú väčšie ako 16 bitov:
} elseif ($code < 65536) { ...
} else { ... }
ale tie, ktoré majú iba veľkosť 21 bitov a ostatné vracať nezmenené:
} elseif ($code < 65536) { ...
} elseif ($code < 2097152) { ...
} else { return false; }

ikona Jakub Vrána OpenID:

Díky za připomínky, všechny považuji za oprávněné. Funkce s těmito okrajovými možnostmi skutečně nepočítá a předpokládá, že vstup je zkontrolovaný a obsahuje jen správné entity. To se týká především bodu 2, ale i bodu 3, protože znaky delší než 21 bitů pokud vím zatím neexistují - funkce by s nimi ale jistě mohla počítat do budoucna alespoň vrácením chybového stavu.

Co se bodu 1 týče, funkce skutečně očekává přísné uzavírání entit známé z XML. Tvou navržená oprava je ale nedostatečná, způsobí jen to, že dojde k nepřeložení některých neuzavřených entit.

RATMex B:

Áno, neuzavreté entity sa nepreložia, dôležite je ale, že sa preloží najbližšia uzavretá entita. Že je úprava nedostatočná?     Nevadí, pretože úprava spôsobí identické správanie s html_entity_decode() v PHP5 a to bolo jej cieľom.

Avšak podstata mojej pripomienky netkvela v tom, či sa v kóde vyskytujú, alebo nevyskytujú chyby, ale v tom, že článok je bez, Tebou propagovanej, myšlienky a kód padol z neba. Živná pôda pre "lepičov", ktorými tak opovrhuješ. :-\

ikona Jakub Vrána OpenID:

Ano, i toto spadá do připomínek, které jsem uznal za oprávněné...

@ss@ssIn:

Neviem presne ako sa chova case '...' resp. jeho casesensitivita, ale ja by som radsej vsetko dal do strtolowercase...

no uz som kopec krat videl &NBSP; a bolo by hezke aby to za ziadnych okolnosti nemohlo odignorovat...

ikona dgx:

Samozřejmě je nutné rozlišovat velikost písmenek. &NBSP; není totéž co &nbsp;.

@ss@ssIn:

myslel som si, ale nebol som si isty...

vsetko by do lowercasue trebalo dat... a bol by pokoj...

ikona dgx:

Třeba velké Á má entitu &Aacute; a malé á zase &aacute;. Na velikosti holt záleží.

@ss@ssIn:

Na to som zabudol...

ale aj tak AACUTE a Aacute platne su obidve... to je na dlho riesenie...

Asi nejak tak, ze 2 polia jedno uplne incase sensitive
<?php $pole['nazov'] = char; ?>

a druhe tez tak isto, ale
<?php
$pole2
['nazov'] = array( 'lowercase', 'uppercase');
if( isset(
$pole2[ strtolower( $nazov)])){
    return $lowercase ? $pole2[ strtolower( $nazov)][0] : $pole2[ strtolower( $nazov)][1];
}
?>

lucas:

nevíte někdo jak vyparzovat z utf znak ´ , pri ulozeni do db se s nim sveze jeste znak  ,.. nejak mi to nejde

Diskuse je zrušena z důvodu spamu.

avatar © 2005-2023 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.