Je Zend skutečně PHP Company?

Školení, která pořádám

Společnost Zend má slogan The PHP Company. Připomenu, že Zend (především její zakladatelé Andi a Zeev) stojí za vývojem kompletně přepsaného jádra PHP 4 a později i PHP 5. Na vývoji PHP se i nadále podílí. Samozřejmě nejsou jediní, na vývoji PHP se podílí i řada dobrovolníků a zaměstnanců jiných firem.

Padla otázka, jestli je slogan oprávněný. Nechci na ni dávat odpověď, jen uvedu seznam účtů, které mají e-mail @zend.com: andi, zeev, stas, sasha, onn, dmitry, shie, rafi, cawa, amitp, t2man, tomerc, hadas, eyal. Podle seznamu commitů se dá zjistit, kdo je jak aktivní. Z posledních 200 příspěvků do php-src jich je 19 od Zendu, do samotného Zend Engine potom 34.

Není to samozřejmě jediné kritérium, ne každý commit je stejně významný, navíc mnohem důležitější může být třeba politika na diskusním fóru. Dá se to brát jen jako orientační vodítko.

Jakub Vrána, Ze zákulisí, 4.11.2009, diskuse: 4 (nové: 0)

Diskuse

Megaloman:

Rozuměl bych tomuto příspěvku, kdyby měli slogan "The only PHP company"...

ikona v6ak:

Tak "A PHP company" by bylo nesporné, ale zase by to by tak nevyznělo.

ikona PeTaX:

Možná by bylo lepší, kdybys, Jakube, napsal, co si myslíš Ty. Já z toho závažný závěr neudělal. Četnost příspěvků posoudit mohu, ale relevanci už asi ne.

ikona Jakub Vrána OpenID:

Já jsem žádný závěr ani dělat nechtěl, jen jsem chtěl dát k dispozici seznam commiterů Zendu, který není veřejný. Významnost commitů jsem nijak nezkoumal.

Vzhledem k tomu, že zakladatelé Zendu napsali jádro PHP 4 a významně se podíleli na jádru PHP 5, tak je označení myslím oprávněné. Stejně jako by bylo oprávněné třeba u firmy Rasmuse Lerdorfa.

Diskuse je zrušena z důvodu spamu.

avatar © 2005-2024 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.