Pozvánka na prosincová školení

Školení, která pořádám

Rád bych vás pozval na školení, která v nejbližší době pořádám. Kromě šestice osvědčených školení (PHP, PHP 5, Bezpečnost, MySQL, JavaScript, Výkonnost) je to také nové školení PHP pro pokročilé, které školím pro firmu TrainTime. V tom se budu věnovat knihovnám PECL a PEAR, extenzím pro práci s XML, kryptografickým funkcím, ukládání session proměnných, lokalizaci aplikací a dalším pokročilým tématům. Pokud chcete se mnou tato témata probrat, tak se prosím přihlaste. Školení je dvoudenní a uskuteční se už za dva týdny.

Jakub Vrána, Školení, 12.11.2008, diskuse: 2 (nové: 0)

Diskuse

ikona spaze:

Jakube, firmě TrainTime, resp. tvůrcům webu a konkrétně závazné přihlášky bys měl doporučit jedno ze svých dalších školení, aby už nedělali kraviny podobné tomuto: http://bit.ly/magic_quotes_gpc_traintime ;)

ikona Jakub Vrána OpenID:

Souhlasím, na tom webu je více chyb a nejen bezpečnostních.

Diskuse je zrušena z důvodu spamu.

avatar © 2005-2024 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.