Tři roky pryč

Školení, která pořádám

Loni jsem zapomněl vydat jednovětné shrnutí článků za třetí rok blogu, dělám to tedy alespoň dodatečně:

 1. PHP nemá objektové literály, dají se ale emulovat
 2. Někdy je vhodné na stránce zobrazit serverový čas
 3. Zvýrazňování syntaxe lze provádět JavaScriptem
 4. Musí se počítat s tím, že transakce v MySQL mohou být kdykoliv ukončeny
 5. V PHP 6 nepůjde snadno omezit programy příkazové řádky
 6. Z SQL skriptu se dá vygenerovat kompletní administrační rozhraní
 7. Klonování vytváří mělkou kopii, lze to ale změnit
 8. Do unikátního číselníku lze snadno přidat další hodnotu
 9. Z posledního záznamu na první se dá odkázat jedním dotazem
 10. Měsíc PHP chyb odhalil řadu bezpečnostních chyb
 11. Datum z českého na ISO formát lze převést jedním příkazem
 12. V PHP lze zobrazit průběh odesílání souboru na server
 13. Maximální délka funkce GROUP_CONCAT je omezena
 14. PHP 5.2.1 obsahuje chybu při procházení polí
 15. Přehledové tabulky lze vytvořit buď snadno nebo paměťově šetrně
 16. U skupiny lze její náhodný prvek získat poddotazem
 17. Znak $ v regulárním výrazu strefí i konec řádku před koncem řetězce
 18. Pro odstranění závorek z textu se dá použít rekurzivní regulární výraz
 19. Kolik řádků splňuje podmínku se dá zjistit spolu s jejich celkovým počtem
 20. Se školením JavaScript a AJAX byli účastníci spokojeni
 21. Se školením Návrh a používání MySQL databáze byli účastníci spokojeni
 22. Symetrické vazby si můžeme usnadnit příkazem UNION a pohledem
 23. Průměrná cena v daném období se dá zjistit jedním dotazem
 24. Yahoo! při pohovoru pokládá otázky z PHP
 25. Porovnávání utf8_general_ci neřadí správně znak ß
 26. V časopise Connect vyšla má recenze Delphi for PHP
 27. Otázky z pohovoru u Yahoo! nejsou příliš složité
 28. Při psaní kódu musíme brát ohled na konfigurační direktivy PHP
 29. Konfigurační direktivy v PHP jsou velmi záludné
 30. Uživatele můžeme o výsledku operace informovat pomocí session proměnných
 31. V PHP lze snadno vytvořit zažloutlé obrázky
 32. První verze Delphi for PHP se příliš nepovedla
 33. Od PHP 5.1.0 lze snadno zaměnit řetězec a vypsat chybová hláška, pokud se to nepovede
 34. Akci a objekt můžeme předat v jednom parametru
 35. phpMinAdmin je kompaktní správce pro správu MySQL
 36. phpMinAdmin je k dispozici v jednom souboru
 37. phpMinAdmin má vícejazyčné rozhraní
 38. phpMinAdmin využívá knihovny MySQL, MySQLi nebo PDO_MySQL
 39. PHP podporuje XML-RPC i SOAP
 40. Vícestránkový formulář lze udělat v PHP nebo JavaScriptu
 41. phpMinAdmin má demo řešené pomocí auto_prepend_file
 42. Traverzování kolem stromu dovoluje snadno a rychle provádět operace se stromem
 43. Pozici v textu lze zjistit JavaScriptem
 44. U značky option bez atributu value se vybraná volba zjišťuje složitěji
 45. Pro asymetrickou kryptografii lze v PHP vytvořit klíč
 46. Pro generování PHP dokumentace se používá PhD
 47. Pro zjištění vzdálenosti dvou zeměpisných bodů se používá složitý vzorec
 48. Se zeměpisnými souřadnicemi se pracuje buď v desetinném tvaru nebo se minutami a vteřinami
 49. Nastavení cizího stylu na Seznam.cz může vést k bezpečnostním problémům
 50. Delphi for PHP má slovenský blog
 51. V Silverlightu se dá použít i PHP
 52. Pro práci s římskými čísly nejsou v PHP žádné funkce
 53. Řád čísla se dá zjistit pomocí logaritmu
 54. Pro vyhledávání bez diakritiky lze použít řada obratů
 55. Triggery lze použít pro aktualizaci souhrnné informace
 56. V PHP je celkem 65 klíčových slov
 57. Postupně vraceným polem se dá procházet více způsoby
 58. Instalaci Apache, MySQL a PHP na Windows řeší několik programů
 59. Neošetřováním nereálných stavů lze zjednodušit kód
 60. V PHP se nedá vynutit typ předaného parametru
 61. Typ předaných parametrů se dá zkontrolovat z dokumentačních komentářů
 62. U příležitosti Silvestra zavedlo PHP operátory jako a funkce jako
 63. phpMinAdmin ve verzi 1.5.0 nabízí především hromadné mazání záznamů
 64. PHP při kopírování pole neplýtvá pamětí
 65. Rozšíření PHP 5 překonalo PHP 4
 66. Nejvíce se přechází na PHP 4.4 a PHP 5.2

Zanedlouho vyjde i shrnutí čtvrtého roku.

Jakub Vrána, Ze zákulisí, 7.1.2009, diskuse: 2 (nové: 0)

Diskuse

ikona maarlin:

Kam zmizel link pro článek s titulkem "Z SQL skriptu se dá vygenerovat kompletní administrační rozhraní"?

ikona Jakub Vrána OpenID:

Nikam, vždyť tam pořád je.

Diskuse je zrušena z důvodu spamu.

avatar © 2005-2024 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.