Čtyři roky pryč

Školení, která pořádám

Ve čtvrtém roce tohoto blogu jsem napsal následující:

 1. Na blogu lze zveřejňovat pracovní nabídky
 2. Nechtěl by někdo mou práci?
 3. Přijďte na konferenci WebCamp
 4. PHP servíruje většinu stránek v ČR
 5. Český validátor kódu nerespektuje normy
 6. U příležitosti Apríla končím s PHP
 7. Pro zjištění souvisejících objektů lze použít fulltextové vyhledávání
 8. PHP lze použít spolu s frameworkem .NET
 9. Vydání kvalifikovaného certifikátu na poště trvá dost dlouho
 10. Při používání relativních odkazů je potřeba dát pozor na chybovou stránku
 11. Jsem rád, že existuje formát Open XML
 12. Pro rychlé a kvalitní vyhledávání se dá použít Sphinx
 13. Byl jsem nominován do ankety Czech Open Source
 14. Nejtěžší operace při traverzování kolem stromu je přesun uzlu
 15. Pořádám školení Výkonnost webových aplikací
 16. InnoDB tabulky vkládají záznamy pomaleji než MyISAM
 17. phpMinAdmin ve verzi 1.5.0 nabízí především možnost změnit pořadí sloupců v tabulce
 18. Hesla by měla mít nejméně 7 znaků ze tří skupin
 19. Azbuku lze do latinky převádět podle normy GOST
 20. V anketě Czech Open Source uspěl můj blog a má osobnost
 21. Potřásl jsem si rukou se Stevem Ballmerem
 22. Dostal jsem videobabu
 23. Klíč pole v PHP nejde snadno změnit
 24. Pro pěkná URL se dá použít AcceptPathInfo
 25. Pro kontrolu značek v textu se dá použít SimpleXML
 26. U dlouhotrvajícího požadavku nemusíme čekat na odpověď
 27. Soubory dostupné pouze registrovaným uživatelům by měly před stažením uživatele ověřovat
 28. Funkcionální programování dovoluje paralelizovat vykonávání
 29. phpMinAdmin se dostal do finále ankety SourceForge
 30. Část stránky lze schovat JavaScriptovým stylem
 31. PHP je podle mě spíš jako Linux
 32. Neinicializované proměnné je lepší hledat před spuštěním skriptu
 33. Pro testování PHP kódu lze použít PHPT
 34. Tabulky s objekty různého typu lze navazovat různými způsoby
 35. Google Code Jam nabízí zajímavé úlohy k přemýšlení
 36. Sociální síť Ohloh je určena hlavně pro vývojáře open-source
 37. Při testování je vhodné vědět, kolik kódu jsme otestovali
 38. Při ukládání souborů do databáze lze zaregistrovat vlastní wrapper
 39. phpMinAdmin 1.7.0 nabízí hlavně přizpůsobitelnost exportu
 40. Prohlížeč Google Chrome mi ještě zcela nevyhovuje
 41. Synchronizovat dvě databáze lze pomocí uložené procedury
 42. phpMinAdmin 1.8.0 zobrazuje provedené SQL příkazy
 43. Se školením Výkonnost webových aplikací byli účastníci spokojeni
 44. Pro testování webových aplikací lze použít Selenium
 45. Na konferenci WebExpo jsem přednášel o MySQL
 46. Nákupní košík lze ukládat do cookie, aniž by bylo nutné komunikovat se serverem
 47. phpMinAdmin 1.9.1 nabízí hlavně hromadné provádění operací
 48. Se školením PHP 5 byli účastníci spokojeni
 49. Se školením Úvod do PHP byli účastníci spokojeni
 50. V PHP nelze snadno ověřit, zda je soubor syntakticky v pořádku
 51. PHP pro hašování klíčů pole používá funkci Times 33
 52. Pokrytí zdrojového kódu PHP 5.3 testy je 70 %
 53. Od ledna 2009 zvyšuji ceny školení
 54. Formulář může být výhodné odeslat AJAXem
 55. V PDO lze snadno získat celý výsledek dotazu
 56. V PHP 5.2.7 nefunguje magic_quotes_gpc
 57. Autorizaci uživatele lze provádět centrálně
 58. Prvek doprostřed asociativního pole lze vložit funkcí array_slice
 59. Do PHP dokumentace jsem doplnil výchozí hodnoty nepovinných parametrů
 60. Proti útoku CSRF se lze bránit automaticky
 61. I při využití ORM lze klást konstantní počet dotazů
 62. Při zapnutém register_globals je potřeba dát pozor na pojmenování session proměnných
 63. V ČR se nejvíce používá PHP 5.2
Jakub Vrána, Ze zákulisí, 18.2.2009, diskuse: 1 (nové: 0)

Diskuse

ikona Jakub Hejda:

Jsi mimořádně plodný ! :-)
A mimořádně kvalitní!

Gratuluji.

Diskuse je zrušena z důvodu spamu.

avatar © 2005-2024 Jakub Vrána. Publikované texty můžete přetiskovat pouze se svolením autora. Ukázky kódu smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení Creative Commons. Můžeme si tykat. Skripty předpokládají nastavení: magic_quotes_gpc=Off, magic_quotes_runtime=Off, error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE a očekávají předchozí zavolání mysql_set_charset. Skripty by měly být funkční v PHP >= 4.3 a PHP >= 5.0.